Ve dnech 11. – 13. října 2016 se na Střední škole logistické Dalovice konal 8. ročník

celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016. Za podpory Krajského úřadu Karlovarského

kraje, hlavních partnerů školy Petainer a FM logistic, Svazu spedice a logistiky a dalších

sponzorů (např. TimoCom, DACHSER, SKF, Lagarde, EPT connector, TOYOTA Material

Handling, atd.) nejen z oboru logistiky připravil tým učitelů školy soutěžní úkoly v oblastech

logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání. Soutěžní klání od loňského roku reflektuje

i potřeby pracovního trhu v oblasti jazykových dovedností a proto druhý den při prezentacích

soutěžící obhajovali své práce před dvojjazyčným publikem, českým a anglickým. Tématem

letošního ročníku byla kvalita a lean.

Na základě zvýšeného počtu přihlášených účastníků (14 škol se svými 21 týmy) se zahájení,

finále soutěže a vyhlášení výsledků konalo v nově vybudovaném Slavnostním sále Obecního

úřadu Dalovice. Do soutěže se přihlásili žáci z Brna, České Třebové, Děčína, Chomutova,

Liberce, Nového Města na Moravě, Olomouce, Opavy, Ostravy-Vítkovic, z Plzně ze dvou

škol, Prahy a Ústí nad Labem.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti Ing. Jana Ekla (SSL ČR), Mgr. Stanislava Kříže (KHK

K. kraje) a PhDr. Zdeňka Soukupa, kteří popřáli účastníkům hodně štěstí při řešení úkolů.

První den soutěže žáci bojovali o co největší počet bodů v logistice, spedici, logice

a ekonomických úkolech. Pro druhý den si vylosovali úkol z oblasti „Lean Management“.

Na přípravu prezentace měli k dispozici celý večer. Prokazovali své znalosti nejen aplikované

logistiky, ale také dovednosti manažerské, prezentační a týmovou spolupráci. Získané body

poskytly nejlepším 4 týmům prostor sázet na své znalosti a svůj tým v soutěži RISKUJ. Třetí

den se školy za odměnu účastnili exkurze ve firmě SKF Chodov, kde byli seznámeni nejen

s produkty firmy a jejím chodem, ale i s jejím logistickým zázemím.

Po 8 letech poprvé zůstává putovní pohár soutěže Logistik Junior SŠ v Dalovicích na SŠ

logistické. Na druhém místě se umístili reprezentanti školy OA a SOŠ logistická v Opavě

a na třetím místě se umístil nováček soutěže VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní z Děčína.

Vyhlášení výsledků soutěže přijeli podpořit nejen zástupci firem TimoCom, EPT connector,

Witte automotive, kteří opět poskytli velmi zajímavé a hodnotné ceny, ale i poslanec

z parlamentu ČR PhDr. Zdeněk Soukup. Vítězný tým jako závěrečné překvapení obdržel

vzácnou cenu - návštěvu parlamentu ČR a oběd s poslanci.

Mediální partner

EULOG

Partneři soutěže

logo iv krajsslwittelogo timocomTMH Primary Logo 2014 300dpi RGBimagesLOGO Petainerdhl logoept connector 0800skf logolcnetlagarde